#27 Et eksempel på en prøve i musikkhistorie

Jeg hadde lyst til å prøve ut et nytt format å kjøre prøver i, og etter å ha sjekket ut ulike løsninger, fant jeg ut at jeg ville prøve å lage en prøve i vestlig musikkhistorie i Google Forms (skjemaer).

Temaet for denne prøven er vestlig musikkhistorie fra år 500 til Barokken, som sluttet rundt 1750. Dersom du er interessert, er det dette stoffet vi har gjennomgått i timen.

Det var mange fordeler med å lage prøven i google forms:

  • Alle svarene ble lagret digitalt, så jeg hadde alltid tilgang til besvarelsene
  • Man kan eksportere alle resultater til en tabell i excel
  • Elevene satte pris på å kunne gjennomføre prøven på PC
  • Man kan implementere bilder og video i prøvene
  • Det finnes veldig mange spørsmålsformer man kan benytte seg av; multiple-choice, frie tekstbesvarelser, avkrysning, tidslinje etc.
  • Rettingen av prøvene gikk veldig mye fortere

Noen utfordringer var det også:

  • Elevene må ha internett-tilgang under hele prøven. De som datt ut måtte starte på nytt
  • Elevene kan jukse, så man må forsøke å hele tiden ha oversikt over PCene. (vi oppdaget svært lite juks på prøven)

Alt i alt synes jeg dette var en super måte å gjennomføre prøver på. Når jeg skal gi tilbakemelding til elevene, limer jeg bare inn deres besvarelse i den synkroniserte OneNote-boka.

Selve prøven har to deler; første del inneholder oppgaver som elevene har pugget til, og andre del består av lytteeksempler. En annen grunn til at jeg også deler denne prøven er slik at dere kan se hvordan vi tester elevene og kanskje får dere noen ideer til hvordan man kan gjennomføre prøver i deres timer også. Lykke til!

https://docs.google.com/forms/d/1Yd8B6OuzDifkrYlU7pVLXUgScRO9AFBdho8FZJ_m-ek/edit?usp=drive_web